!!! Поради извършване на ремонтни дейности в стационара на болницата в кв. "Суходол", временно ще бъде ограничен приема на пациенти в периода 01.09.2019 - 31.12.2019 г. !!!клинично проучване на пациенти с алкохолна зависимост

За първи път у нас се представя мултицентрово клинично проучване  на пациенти с алкохолна зависимост, изследвани с типологията на алкохолизма по Леш. Разглеждат се също така нови подходи и методи за лечение на алкохолна зависимост.

Предлаганият сборник представлява голям интерес за лекари-специалисти (психиатри, невролози, общо практикуващи лекари, интернисти и др.). Също така е предназначен за студенти, психолози и социални работници. Не на последно място представлява интерес и за всички, които имат в семейството си проблеми с употребата и злоупотребата с алкохол.