!!! Поради извършване на ремонтни дейности в стационара на болницата в кв. "Суходол", временно ще бъде ограничен приема на пациенти в периода 01.09.2019 - 31.12.2019 г. !!!Профил на купувача

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НАРКОМАНИИ И АЛКОХОЛИЗЪМ

Профил на купувача


Пазарни консултации

Пазарни консултации

отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Специализиран ежедневен превоз на медицински персонал

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Доставка на лекарствени продукти

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Борсов договор за доставка на гориво за отопление - газьол

Борсов договор за доставка на гориво за отопление

Конкурс за началник отделение

Конкурс за началник отделение

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2018г.

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2018г.

Ремонт на два павилиона към ДПБЛНА УПИ 1-318, кв.50, м.Суходол, по плана на гр.София

Ремонт на два павилиона към ДПБЛНА УПИ 1-318, кв.50, м.Суходол, по плана на гр.София

ДОВЪРШВАНЕ НА НОВ ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД Ф160 ПЕВП ПО БЕЗИЗКОПЕН МЕТОД

ДОВЪРШВАНЕ НА НОВ ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД Ф160 ПЕВП ПО БЕЗИЗКОПЕН МЕТОД