!!! Поради извършване на ремонтни дейности в стационара на болницата в кв. "Суходол", временно ще бъде ограничен приема на пациенти в периода 01.09.2019 - 31.12.2019 г. !!!


гр. София, 1362, кв. „Суходол“, тел. 931 69 09; факс 832 91 45

+359 (2) 832 51 67

Длъжностно лице по ЗЛД

Ирина Иванова
+359 (2) 931 61 09

Регистратура

+359 (2) 920 20 66

Стационарен блок "Суходол"