Приемът в стационара на ДПБЛНА става след преглед от наш лекар на ул."Иван Гешов" 19 (в сградата на Белодробна болница, партер) и направени необходими кръвни изследвания в лабораторията ни на същия адрес. Назначените от лекаря кръвни изследвания могат да бъдат направени и в други сертифицирани лаборатории.


гр. София, 1362, кв. „Суходол“, тел. 931 69 09; факс 832 91 45

+359 (2) 832 51 67

Длъжностно лице по ЗЛД

Ирина Иванова
+359 (2) 931 61 09

Регистратура

+359 (2) 920 20 66

Стационарен блок "Суходол"