!!! Поради извършване на ремонтни дейности в стационара на болницата в кв. "Суходол", временно ще бъде ограничен приема на пациенти в периода 01.09.2019 - 31.12.2019 г. !!!Инвестиционно намерение

Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм има следното инвестиционно намерение, за което е изготвила инвестиционен проект: 
“Нов уличен водопровод с диаметър ф160мм от ПЕВП за водоснабдяване кв. 50, УПИ I-318 ( ПИ с кад. идент. 68134.4127.318), м. “Назърица, землище Суходол”, 
с начало: връзка при О.Т. 312 О.Т. 313-О.Т 312-О.Т. 311-О.Т. 310-О.Т. 309-О.Т. 308-О.Т. 307-О.Т. 306- О.Т. 305-О.Т. 304-О.Т.304-О.Т. 303-О.Т. 301-О.Т. 300 от съществуващ водопровод ф900 стомана, 
по улицата в Южна и западна посока до сградни водопроводно отклонение на УПИ.